Register | Login

Er bestaan veel soorten palmen, waaronder heel bekend, de Trachycarpus fortunei.
Deze familie kan heel erg goed tegen de vorst, vandaar dat hij zodanig Erkend is.


 

Who Voted for this Story


Username:

Password:

Remember:

 

Kannikar is an open source content management system that lets you easily create your own social network.